Książki wybierz dział: Informatyka | Biznes | Pedagogika
    e-Targ.pl -> książki -> informatyczne

hipermarkety C++ Builder

Andrzej Daniluk
RS 232C - praktyczne programowanie. Od Pascala i C++ do Delphi i Buildera. Wydanie II

Drugie wydanie książki "RS 232C -- praktyczne programowanie. Od Pascala i C++ do Delphi i Buildera" to kompendium wiedzy adresowane do osób zajmujących się tworzeniem oprogramowania sterującego urządzeniami podłączanymi przez port szeregowy. Książka umożliwia zdobycie wiedzy niezbędnej, by przy użyciu narzędzi Delphi i Builder tworzyć w Pascalu i C++ własne programy do obsługi transmisji szeregowej.

W książce przedstawiono:

 • Opis metod realizacji nowoczesnej transmisji asynchronicznej poprzez interfejs RS 232C
 • Opis wszystkich, niezbędnych funkcji oraz struktur najczęściej wykorzystywanych do realizacji transmisji szeregowej oferowanych przez Win32 API
 • Metody realizacji transmisji buforowanej oraz niebuforowanej
 • Metody realizacji transmisji szeregowej z wykorzystaniem portów USB
 • Kompletne przykłady oryginalnych algorytmów stosowanych przy obsłudze łącza szeregowego
Nowe wydanie zostało zaktualizowane i poprawione. Dodano nowe rozdziały opisujące tworzenie własnych komponentów obsługi portu szeregowego oraz transmisję szeregową z wykorzystaniem portu USB. Dokładny opis USB, standardu zdobywającego ostatnio ogromne uznanie, to kolejny powód, dla którego warto mieć tę książkę.

Dołączony do książki CD-ROM zawiera:

 • Przykładowe programy napisane w C++ i Pascalu.
 • Kompletne kody źródłowe aplikacji napisanych w C++Builderze 5.
 • Kody źródłowe aplikacji napisanych w Delphi 6.

Bernard Baron, Łukasz Piątek
Metody numeryczne w C++Builder

Metody numeryczne są to sposoby rozwiązywania złożonych problemów matematycznych za pomocą narzędzi obliczeniowych udostępnianych przez popularne języki programowania. Jeden z najpopularniejszych języków -- C++, chociaż nie był projektowany z myślą o zastosowaniu go w obliczeniach numerycznych, posiada mechanizmy, które umożliwiają stosunkowo łatwą implementację algorytmów obliczeniowych. Dzięki uniwersalności mechanizmu szablonów programista może tworzyć procedury numeryczne, w których da się określić precyzję obliczeń zmiennoprzecinkowych. Procedury stworzone w C++ nadają się do przeprowadzania obliczeń zarówno w dziedzinie liczb rzeczywistych, jak i zespolonych.

Książka "Metody numeryczne w C++Builder" przedstawia najczęściej wykorzystywane algorytmy numeryczne wraz z przykładami ich implementacji w języku C++. Każde zagadnienie jest omówione zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, co ułatwia jego zrozumienie i pozwala na modyfikacje zamieszczonych w książce kodów źródłowych. Książka zawiera również opis zagadnień związanych z językiem C++, niezbędnych do poznania i prawidłowego wykorzystywania biblioteki obliczeń numerycznych.

 • Algebra macierzy i równania liniowe
 • Całkowanie i różniczkowanie numeryczne
 • Wybrane algorytmy interpolacji i aproksymacji
 • Wyznaczanie minimów funkcji
 • Rozwiązywanie równań nieliniowych i wyznaczanie wartości własnych macierzy
 • Układy równań różniczkowych liniowych i nieliniowych
 • Przekształcenia Fouriera i Laplace’a

Nie wyważaj otwartych drzwi.
Wykorzystaj w swoich programach algorytmy numeryczne.Jarrod Hollingworth, Dan Butterfield, Bob Swart, Jamie Allsop
C++ Builder 5. Vademecum profesjonalisty. Tom I

To długo oczekiwana książka (poprzednie jej wydanie opisywało wersję 3.)! Jest obszernym przewodnikiem, opisującym możliwości C++Buildera 5. Znajdziesz w niej opis takich mechanizmów, jak: InternetExpress, ADOExpress, Interbase Express, TeamSource, CodeGuard i wielu innych. Książka opisuje także metody wykorzystywania zaawansowanych właściwości COM+, MIDAS-a i specyfikacji CORBA.

Jeżeli używasz C++Buildera 5 w wersji Standard, Professional lub Enterprise, dzięki tej książce możesz osiągnąć mistrzostwo w programowaniu. Od zaawansowanych programistów dowiesz się, jak efektywnie tworzyć aplikacje typu desktop, aplikacje internetowe i rozproszone systemy bazodanowe.

 • Naucz się efektywnych technik śledzenia programów przy użyciu CodeGuarda, umożliwiającego wykrywanie przyczyn wielu błędów, między innymi wycieków pamięci i gubienia zasobów.
 • Doprowadź do mistrzostwa swoje techniki tworzenia wielowarstwowych aplikacji za pomocą MIDAS-a.
 • Odkryj zaawansowane możliwości, tkwiące w najnowszych rozwiązaniach multimedialnych, wykorzystujących: OpenGL, DirectX i formaty AVI, MPEG i MP3.
 • Naucz się tworzyć własne komponenty za pomocą specjalistycznych edytorów komponentów i edytorów właściwości.
 • Poznaj techniki programowania rozproszonego i tworzenia skalowalnych aplikacji na bazie technologii: COM, COM+, CORBA i DCOM.
 • Zobacz, w jaki sposób możesz zwiększyć efektywność swoich aplikacji dzięki optymalizacjom projektów, algorytmów i zarządzania pamięcią.
 • Wykorzystaj powszechnie stosowane techniki pakietowania, dystrybucji i ochrony swych aplikacji.Andrzej Daniluk
C++Builder. Kompendium programisty

Język C++ od czasu jego zdefiniowania przez Bjarne Stroustrupa był kilkakrotnie uaktualniany w latach 80. i 90. XX wieku. Chociaż C++Builder nie jest dokładnym odzwierciedleniem standardu ANSI języka C++, to obecna jego wersja przygotowana przez firmę Borland jest stabilna i zgodna z oczekiwaniami programistów. Borland C++Builder stanowi połączenie nowoczesnego języka programowania, jakim jest C++, biblioteki komponentów wizualnych VCL/CLX oraz zintegrowanego środowiska programisty IDE.

"C++Builder. Kompendium programisty" omawia podstawy programowania w C++ ze szczególnym uwzględnieniem możliwości oferowanych przez kompilator Borland C++Builder. Poznasz więc nie tylko sam język, ale nauczysz się pisać w nim wydajne i przenośne aplikacje, działające zarówno w środowisku linuksowym, jak i w Windows.

Omówione zagadnienia obejmują:

 • Opis zintegrowanego środowiska programisty C++Buildera
 • Podstawy języka C++
 • Wczesne oraz późne wiązanie -- wstęp do programowania zorientowanego obiektowo
 • Możliwości C++Buildera w zakresie posługiwania się tablicami różnego typu
 • Zaawansowane operatory rzutowania typów
 • Informacje czasu wykonania
 • Obsługę wyjątków
 • Obsługę plików
 • Łańcuchy ANSI
 • Zmienne o typie modyfikowalnym w czasie wykonywania programu
 • Funkcje FPU i systemowe
 • Elementy wielowątkowości -- wykorzystanie C++ oraz C++Buildera w nowoczesnych, wielowątkowych systemach operacyjnych
 • Liczby pseudolosowe i konwersje wielkości liczbowych
 • Wprowadzenie do grafiki
 • Komponentowy model C++Buildera i biblioteki DLL
 • Biblioteka CLX -- projektowanie aplikacji przenośnych pomiędzy systemami operacyjnymi Windows i Linuxe-targ.pl |Motoryzacja| Książki | Zabawki | Obuwie | Ubrania