Książki wybierz dział: Informatyka | Biznes | Pedagogika
    e-Targ.pl -> książki -> informatyczne

hipermarkety Windows XPGreg Hoglund, Jamie Butler
Rootkity. Sabotowanie jądra systemu Windows

Chcesz ochronić swój system?
Poznaj jedno z najpoważniejszych zagrożeń

 • Sposób działania rootkitów
 • Pisanie rootkitów i narzędzi chroniących przed nimi
 • Wykrywanie rootkitów

Rootkit to zestaw programów i kodów pozwalający hakerowi na niewykrywalny dostęp do komputera, a tym samym na korzystanie z cudzego systemu operacyjnego. Narzędzie takie można stworzyć, znając luki w zabezpieczeniach jądra systemu operacyjnego i dysponując odpowiednimi umiejętnościami. Ale można również uchronić się przed jego działaniem, co dla osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo komputera jest zdecydowanie ważniejsze.

Dzięki książce "Rootkity. Sabotowanie jądra systemu Windows" poznasz swojego przeciwnika i nauczysz się z nim walczyć, tworząc własny arsenał. Greg Hoglund i James Butler przedstawiają sposoby, z jakich korzystają hakerzy, aby włamywać się do komputerów i używać ich bez wiedzy właścicieli. Książka opisuje szczegóły sabotowania jądra systemów Windows XP i Windows 2000 oraz koncepcje, które można zastosować w praktycznie każdym systemie operacyjnym -- od Windows Server 2003, poprzez Linuksa, aż po inne systemy uniksowe. Czytając tę książkę, poznasz techniki programowania rootkitów oraz tworzenia systemów obronnych.

 • Zasada działania rootkitów
 • Sposoby wprowadzania kodu do jądra systemu
 • Tworzenie rootkitów
 • Manipulowanie obiektami jądra systemu
 • Uzyskiwanie bezpośredniego dostępu do sterowników sprzętu
 • Wykorzystywanie w rootkitach połączeń sieciowych
 • Wykrywanie rootkitów w systemie

Jeśli zajmujesz się bezpieczeństwem komputerów i danych,
koniecznie przeczytaj tę książkę.

Ian McLean
Bezpieczeństwo w Windows 2000. Czarna księga

Książka "Bezpieczeństwo systemu Windows 2000. Czarna księga" stanie się niezastąpionym narzędziem dla specjalistów z dziedziny zabezpieczeń zajmujących się środowiskiem systemu Windows 2000. Zawiera wiele sposobów i wskazówek dotyczących wprowadzania bezpiecznych, lecz użytecznych, zasad sieciowych. Czytelnik znajdzie w niej informacje przydatne zarówno w niewielkich sieciach (do kilkuset użytkowników), jak i w sieciach rozległych, z których korzystają wielkie firmy międzynarodowe. Autor odkrywa tajemnice usług katalogowych Active Directory, zasad grupowych, protokołów zabezpieczeń, szyfrowania, zabezpieczeń z kluczem publicznym, certyfikatów zabezpieczeń, kart elektronicznych, zabezpieczeń protokołu IP, wirtualnych sieci prywatnych i programów narzędziowych związanych z bezpieczeństwem systemu Windows 2000.

Nie zwlekaj, lecz kup tę książkę, by:

 • zastosować Active Directory do ustanawiania zasad zabezpieczeń użytkownika, grupy i komputera;
 • skonfigurować elastyczne zasady zabezpieczeń za pomocą obiektów zasad grupowych;
 • delegować zadania związane z bezpieczeństwem systemu bez naruszania zasad domeny;
 • zainstalować systemy zabezpieczeń z kluczem publicznym i kluczem tajnym;
 • zastosować protokół zabezpieczeń Kerberos 5;
 • wprowadzić szyfrowanie plików i folderów oraz zasady odzyskiwania foldera zaszyfrowanego;
 • zainstalować jednostkę certyfikującą i wydawać certyfikaty;
 • wprowadzić zasady logowania się za pomocą kart elektronicznych;
 • korzystać z narzędzi do tworzenia oprogramowania dla kart elektronicznych;
 • wprowadzić zabezpieczenia internetowe za pomocą odwzorowywania certyfikatów oraz korzystania z wirtualnych sieci prywatnych;
 • wprowadzić zabezpieczenia na poziomie sieci za pomoca protkołu IPSec;
 • korzystać z narzędzi programowych do konfigurowania zabezpieczeń.
Oprócz wyjaśnienia powyższych zgadnień, czytelnik może liczyć na:
 • proste, opisane krok po kroku, rozwiązania problemów związanych z bezpieczeństwem systemu Windows 2000;
 • fachowe porady praktyczne umożliwiające osiągnięcie równowagi pomiędzy bezpieczeństwem systemu a użytecznością systemu;
 • specjalistyczne wskazówki pomagające w podniesieniu kwalifikacji administratora zabezpieczeń.
Książka ta jest przeznaczona dla:
 • administratorów sieci i administratorów zabezpieczeń,
 • informatyków zajmujących się instalowaniem sieci bezpiecznych.

Al Williams
Programowanie Windows 2000. Czarna księga

Kompletny przewodnik programisty opisujący możliwości Windows 2000.

Nowy system oferuje wiele specjalnych elementów, dzięki którym twoje programy mogą działać lepiej. Jednak wielu programistów nie stosuje ich, używając konkurencyjnego oprogramowania. Nie pozwól, by tak było w twoim przypadku. Jeśli nie wykorzystujesz w pełni wielozadaniowości, synchronizacji, komunikacji między procesami zarządzania pamięcią wirtualną -- nie wykorzystujesz w pełni możliwości Windows 2000.

W tej książce weteran Windows, Al Williams, przekaże ci wszystko, co powinieneś wiedzieć. Ta książka ułatwi:

 • Wykorzystywanie procesów, wątków i włókien do uzyskania najwyższej możliwej wydajności;
 • Synchronizowanie programów za pomocą semaforów, muteksów oraz sekcji krytycznych, co w przypadku wielozadaniowości ma podstawowe znaczenie;
 • Komunikację pomiędzy procesami, wykorzystując kanały, RPC, gniazda poczty i inne techniki;
 • Korzystanie z takich operacji wejścia-wyjścia, dzięki którym wyeliminowano konieczność oczekiwania na te operacje przez program;
 • Korzystanie z zaawansowanego zarządzania pamięcią i sterowanie pamięcią wirtualną w Windows;
 • Poznanie Rejestru -- rejestrowanie zdarzeń, zgłaszanie błędów oraz zabezpieczenia;
 • Zapoznanie się z rozszerzeniami powłoki oraz konsolą MMC (Microsoft Management Console), a także z wykorzystywaniem biblioteki ATL (ActiveX Template Library);
 • Przystosowanie programu do pracy w Internecie;
 • Pisanie aplikacji konsoli, które ułatwiają wykonywanie prostych zadań;
 • Tworzenie usług zapewniających kontrolę nad systemem nawet wtedy, gdy nie jest do niego zalogowany żaden użytkownik.
Co w tej książce znajdziesz dla siebie?
 • Sposoby pełnego wykorzystania możliwości Windows 2000, prowadzące do powstania wydajniejszych i lepszych procesów;
 • Kompletny przewodnik pomagający w zrozumieniu zaawansowanych funkcji systemu Windows 2000 obejmujący opis komunikacji pomiędzy procesami, wielozadaniowość, zabezpieczenia i problemy związane z siecią.
Ta książka została napisana dla:
 • programistów tworzących systemowe aplikacje i narzędzia;
 • twórców oprogramowania, którzy chcieliby jak najlepiej wykorzystywać możliwości Windows 2000.Roger Abell, Herman Knief, Jeffrey Graham, Andrew Daniels
Windows 2000 DNS

Książka "Windows 2000 DNS" pozwoli czytelnikowi na:

 • Zrozumienie roli DNS-u w Internecie oraz sposobu obsługi przez DNS komputerów włączonych do sieci.
 • Rozróżnienie odmiennych rodzajów serwerów DNS, ich typów, ról, metod działania i współdziałania oraz danych domen przez nie zarządzanych i dystrybuowanych.
 • Poznanie potrzeb usługi Active Directory, problemów z nią związanych i alternatyw.
 • Zaplanowanie usług DNS spełniających wymogi dostępności i bezpieczeństwa, jak również powiązanych z możliwościami DNS-u i architekturą Active Directory, na przykładzie rzeczywistych sytuacji i projektów.
 • Skonfigurowanie klientów Windows do korzystania z usługi nazewniczej za pomocą DHCP, WINS i DNS.
 • Wydajne zarządzanie usługami DNS i usuwanie problemów za pomocą narzędzi, programów użytkowych, zadań i wskazówek.
Czytelnik znajdzie w tej książce informacje, jak został zaprojektowany DNS i jak należy z niego korzystać, aby poprawnie współpracował z serwerami DNS prowadzonymi w tysiącach innych miejsc na całym świecie. Szczegółowo potraktowano praktyczne zagadnienia planowania usług DNS i narzędzia wspomagające obsługę DNS. Czytelnik znajdzie w niej także informacje o Windows 2000, który polega na DNS-ie oraz wykorzystuje go na tyle sposobów i do takiego stopnia, jaki najprawdopodobniej nigdy dotąd nie był spotkany w komercyjnych systemach operacyjnych.

Dla kogo przeznaczona jest ta książka?

Osoby zmuszone przez okoliczności do uruchomienia usługi DNS znajdą kompletne wprowadzenie do systemu nazw domen. Wykorzystanie DNS-u od strony klienta, różnorodne serwery DNS, współpraca serwerów i informacje obsługiwane przez DNS są tu objaśnione i wyczerpująco udokumentowane.

Osoby doświadczone w prowadzeniu DNS-u, zarówno w systemach UNIX jak Windows NT, znajdą tu informacje potrzebne do rozszerzenia swojego doświadczenia na platformę Windows 2000. Aby dopomóc w planowaniu współpracy z innymi systemami, przedstawiono bieżący stan serwera DNS w Windows 2000 (łącznie z wieloma nowszymi zmianami w DNS-ie).

Administratorzy dokonujący wdrożeń domen Windows i obsługujący klientów w systemie Windows znajdą tu pełny obraz sytuacji. Windows wykorzystuje nie tylko DNS w usługach nazewniczych, a we współpracy różnych usług czasem trudno się połapać. Książka niniejsza zajmuje się tymi problemami w administrowaniu, opisując nie tylko DNS, lecz również usługi WINS i DHCP oraz ich współpracę z DNS-em.David A. Solomon, Mark E. Russinovich
MS Windows 2000 od środka

Książka dostarczy Ci unikatowej wiedzy na temat wewnętrznych mechanizmów działania systemu Windows 2000. Została napisana we współpracy z zespołem tworzącym Windows 2000, a jej autorzy mieli pełen dostęp do kodu źródłowego systemu. Znajdziesz tutaj informacje niedostępne w innych źródłach, pozwalające pisać wydajniejsze aplikacje przeznaczone dla platformy Windows 2000. Z książki skorzystają również administratorzy systemowi. Zrozumienie tajemnic mechanizmów systemu operacyjnego ułatwi im odnalezienie źródła problemu w przypadku awarii.

Poznaj wszystkie tajemnice Windows 2000:

 • Podstawowe pojęcia: Win32 API, procesy, wątki i prace, tryb jądra i tryb użytkownika
 • Architektura systemu -- kluczowe komponenty
 • Mechanizmy systemowe: obsługa przerwań, menedżer obiektów, synchronizacja, systemowe wątki wykonawcze
 • Proces uruchamiania i zamykania systemu
 • Mechanizmy zarządzania,
 • Zarządzanie procesami, wątkami i pracami
 • Zarządzanie pamięcią
 • Zagadnienia związane z bezpieczeństwem systemu
 • Podsystem wejścia-wyjścia
 • Zarządzanie pamięcią masową, systemy plików
 • Menedżer pamięci podręcznej
 • Praca systemu Windows 2000 w sieciach lokalnych i Internecie Jeśli poważnie myślisz o tworzeniu oprogramowania dla Windows 2000 lub chcesz nim w pełni profesjonalnie administrować, Microsoft Windows 2000. Od środka stanowić będzie ważną pozycję w Twojej bibliotece. Bardziej szczegółowego opisu tego systemu operacyjnego nie znajdziesz w żadnej innej książce. • Stu Sjouwerman, Barry Shilmover, James Michael Stewart
  Windows 2000. Czarna księga administratora

  Czarna księga administratora Windows 2000 zawiera informacje potrzebne w codziennej pracy podczas instalowania, zarządzania i ochrony sieci Windows 2000. Autorzy napisali książkę zawierającą gotowe rozwiązania. Książkę -- dogłębnie wyjaśniającą zadania administratora Windows 2000. Podręcznik ten zawiera wszystko co niezbędne, by sieć oparta na Windows 2000 działała płynnie i niezawodnie.

  Ta książka pomoże Ci:

  • Zrozumieć różnice pomiędzy Windows 2000 a poprzednimi wersjami Windows.
  • Poznać Active Directory w Windows 2000.
  • Przejść z Windows NT do Windows 2000.
  • Instalować i konfigurować serwer Windows 2000.
  • Zarządzać systemami plików.
  • Konfigurować protokoły i usługi sieciowe Windows 2000.
  • Korzystać z nowych narzędzi administracyjnych, dostępnych w Windows 2000.
  • Zoptymalizować wydajność serwera Windows 2000.
  • Ochroniać system Windows 2000.
  • Wykorzystać IntelliMirror.
  • Automatyzować powtarzające się czynności administracyjne.
  Dołączona do książki płytka CD-ROM zawiera narzędzia, które możesz w całości wykorzystać.

  Niniejsza seria zapewnia natychmiastowe rozwiązania i dogłębną analizę zagadnień programistycznych i administracyjnych. Są zaprojektowane tak, by były pomocne w rozwiązywaniu problemów i stanowiły przewodniki w wykonywaniu konkretnych zadań, szczególnie tych, które w innych książkach nie zostały zbyt dobrze udokumentowane.

  W książce znajdziesz:

  • informacje o elementach Windows 2000;
  • szczegółowe procedury zarządzania systemem Windows 2000;
  • ilustracje, tabele, uwagi oraz rady na temat konfiguracji Windows 2000.
  Książka powstała z myślą o:
  • administratorach przechodzących do Windows 2000;
  • nowicjuszy w Windows 2000;
  • każdego, kto chce zdobyć doświadczenia z Windows 2000.  Michael Hart, Paul Cassel
  Windows 98 PL

  W tej książce znajdziesz podstawowe informacje dotyczące korzystania z Windows 98 PL - najnowszego systemu operacyjnego firmy Microsoft. Ta dokładna, fachowa i przyjemna w czytaniu pozycja pozwoli Ci samodzielnie przygotować komputer do pracy, począwszy od zainstalowania twardego dysku i Windows 98 PL. Choć książka powstała z myślą o mniej doświadczonych użytkownikach, z pewnością także "starzy wyjadacze" znajdą w niej interesujące informacje.

  Po lekturze "Windows 98 PL" będziesz umiał samodzielnie:

  • Przygotować dysk do pracy,
  • Zainstalować system Windows 98 PL wraz z opcjonalnymi komponentami,
  • Poruszać się po systemie, tworząc i modyfikując pliki oraz foldery,
  • Instalować czcionki i drukować dokumenty,
  • Instalować wszelki dodatkowy sprzęt (także typu Plug and Play),
  • Dostosować działanie i wygląd systemu do potrzeb swoich i rodziny,
  • W razie potrzeby uruchamiać starsze aplikacje MS-DOS
  • Zaopiekować się systemem i doskonale poradzić sobie w razie jakiejś awarii,
  • Skonfigurować i wykorzystać różnego sieci komputerowe,
  • Skorzystać z Aktywnego Pulpitu i ze wszystkiego, co się z nim wiąże,
  • Połączyć się z Internetem, nadać i odebrać pocztę, a także przeprowadzić telekonferencję - i to z przekazem dźwięku i obrazu,
  • Stworzyć własny serwis WWW,
  • Stworzyć osobisty serwer WWW,
  • Efektywnie posługiwać się laptopem w podróży.
  Czytając książkę dowiesz się dokładnie:
  • Czym są multimedia,
  • Co to jest Internet i jego elementy,
  • Jak działa Aktywny Pulpit,
  • Do czego służy NetMeeting,
  • Co to jest WWW i do czego może ci się przydać,
  • Czym właściwie są lokalne sieci komputerowe oraz łącza Dial-up.  Marcin Pancewicz
  Po prostu Windows Me

  Autor książki, przystępując do pisania miał na celu przybliżenie Windows Me wszystkim użytkownikom -- i tym początkującym, którym zapewne pierwsze rozdziały pomogą w usystematyzowaniu wiedzy wyniesionej z zabaw z nowym systemem, jak i tym zaawansowanym, którzy mogą dowiedzieć się "jak to się robi w Windows Me..."

  • W pierwszej części książki znalazł się opis elementów systemu, a także opis obsługi Windows Me za pomocą klawiatury i myszy.
  • W drugiej części została przedstawiona codzienna praca z nowym systemem, czyli wyjaśniono: możliwości i nowe rozwiązania zastosowane w Eksploratorze Windows, zasady pracy w sieci, metody wyszukiwania plików, drukowanie itd.
  • Część trzecia obejmuje dostosowywanie systemu do własnych upodobań, przystosowanie Windows Me dla osób niepełnosprawnych oraz opiekę nad systemem.
  • W części czwartej zostały opisane podstawowe aplikacje dostarczane wraz z systemem, które choć proste, zwykle działają niezawodnie i często bardzo się przydają. W tej części została także opisana rozbudowa systemu o nowe elementy, wraz z instalowaniem komercyjnych programów.
  • Ostatnia część, dodatek A, jest przeznaczona dla nieco bardziej zaawansowanych użytkowników. Zawiera ona kilka rad dotyczących bardziej skomplikowanych zmian w konfiguracji systemu
  Jeśli chcesz szybko, a zarazem dogłębnie poznać wszystkie możliwości Windows Me, to koniecznie powinieneś kupić tę książkę. Przystępny, bogato ilustrowany wykład poprowadzi Cię krok po kroku przez wszystkie zagadnienia Windows Me, prezentując kolejne i wskazując właściwe czynności. Książka ta może być też swego rodzaju leksykonem: znajdź potrzebną informację, przejrzyj ją i wypróbuj. Nie znajdziesz tu długich i nudnych opisów: wszystkie potrzebne wiadomości podane są w zwięzłej i prostej formie, wzbogaconej ilustracjami. Poznaj najważniejsze, wykorzystywane na co dzień polecenia i możliwości Windows Me, bez wgłębiania się w niepotrzebne detale. I to wszystko za rozsądną cenę.  Alan Simpson
  Windows Me. Biblia

  • Dostosuj nowy system operacyjny firmy Microsoft do własnych metod pracy.
  • Wykorzystaj potęgę Internet Explorera, by zmienić wygląd pulpitu.
  • Poznaj wszystkie możliwości programów Media Player 7, Movie Maker oraz innych narzędzi multimedialnych.
  Jeśli system Windows Me jest w stanie coś zrobić, to także Ty będziesz mógł to zrobić...

  Autor Alan Simpson w swym podręczniku, przedstawia nowy system operacyjny firmy Microsoft. Szczegółowo opisuje, jak w pełni wykorzystać jego możliwości, począwszy od obsługi plików i menu, a skończywszy na nowych, fascynujących możliwościach multimedialnych i sieciowych. Dzięki tej książce błyskawicznie staniesz się zaawansowanym użytkownikiem Windows Me.

  W książce znajdziesz wszystko co potrzebne, aby:

  • Zainstalować i skonfigurować system Windows Me.
  • Drukować, wysyłać faksy oraz profesjonalnie obsługiwać pocztę elektroniczną.
  • Wspólnie korzystać z jednego połączenia internetowego ze wszystkimi użytkownikami sieci domowej.
  • Korzystać ze wszystkich aplikacji za pośrednictwem Internet Explorera 5.5.
  • Zarządzać plikami zawierającymi grafikę, muzykę oraz filmy, wykorzystując program Media Pad.
  • Korzystać z programu Media Player.
  • Stworzyć własną wytwórnię filmową dzięki programowi Movie Maker.
  • Słuchać internetowych audycji radiowych.
  Specjalne informacje dotyczące interesujących, nowych możliwości systemu!
  • Spersonalizuj Windows Me dzięki folderom Moje miejsca sieciowe, Moja muzyka oraz Moje obrazy.
  • Zdobądź najnowsze informacje o wszelkich usługach internetowych -- w tym także o grach.  Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Kenton Gardinier, Noel Neal
  Windows Server 2003. Księga eksperta

  Windows 2003 Server to rodzina nowych systemów operacyjnych Microsoftu, mająca zastąpić systemy NT/2000 w zastosowaniach serwerowych. Została ona stworzona z myślą o dużych organizacjach potrzebujących wydajnego, bezpiecznego i skalowalnego rozwiązania dla swoich serwerów. Wiele firm i instytucji korzystających z wcześniejszych systemów Microsoftu dokonuje migracji do Windows 2003.

  Książka "Windows 2003 Serwer. Księga eksperta" to kompendium wiedzy na temat tego systemu operacyjnego. Nie jest ona jedynie modyfikacją i uaktualnieniem wcześniejszej pozycji z tej serii, poświęconej Windows 2000 -- większość rozdziałów została napisana zupełnie od nowa. Autorzy mieli unikalną okazję wdrażać Windows 2003 jeszcze przed jego oficjalną premierą. Na podstawie ich bogatych doświadczeń powstała najbardziej szczegółowa książka o Windows 2003, jaka jest dostępna na rynku.

  W książce przedstawiono:
  • Przegląd systemu Windows Server 2003
  • ActiveDirectory – składniki, projektowanie, integrację z innymi systemami
  • Usługi sieciowe – DNS, WINS, DHCP, Internet Information Services 6
  • Bezpieczeństwo na poziomie serwera i na poziomie transportu
  • Migracja do systemu Windows Server 2003 z Windows NT i Windows 2000
  • Administracja i zarządzanie systemem Windows Server 2003
  • Rejestr systemowy
  • Zdalny dostęp do systemu
  • Zarządzanie stacjami roboczymi
  • Zabezpieczenia przed awariami i usuwanie ich skutków
  • Rozwiązywanie problemów, debugowanie i optymalizacja

  Obsługa skomplikowanego i zaawansowanego systemu, jakim jest Windows 2003, wymaga od administratora dużej wiedzy. Wszystko czego potrzebujesz, by sprawnie go wdrożyć, znajduje się w tej książce.

  • Instalacja i migracja do Windows 2003 Server
  • Szczegółowe omówienie zmian w ActiveDirectory
  • Dogłębna analiza zagadnień związanych z bezpieczeństwem
  • Wskazówki pomocne przy usuwaniu awarii i rozwiązywaniu problemów  Susan Snedaker, Daniel H. Bendell
  Windows Small Business Server 2003. Administracja systemem

  W wielu firmach administrowaniem serwerami zajmuje się nie administrator, tylko pracownik, dla którego jest to tylko jedno z dziesiątek zadań. Takie osoby rzadko mają czas na poznawanie zawiłości administrowania systemami -- potrzebują skutecznych porad ułatwiających szybką i efektywną pracę, a nie precyzyjnych opisów każdej linijki pliku konfiguracyjnego. Dla takich "administratorów mimo woli" zbiór wskazówek może okazać się podstawową lekturą wykorzystywaną w pracy.

  Książka "Windows Small Business Server 2003. Administracja systemem" jest przeznaczona właśnie dla tych ludzi, na których znienacka spadło zadanie administrowania firmową siecią opartą na Small Business Server. Książka przedstawia kluczowe zadania realizowane przez serwer, zawiera niezbędne objaśnienia i okna programów, na które natknie się administrator. Nie zasypuje czytelnika zawiłościami technicznymi -- koncentruje się raczej na sposobach szybkiego i sprawnego wykonania określonych zadań.

  • Komponenty systemu Small Business Server 2003
  • Projektowanie sieci komputerowych
  • Instalowanie Small Business Server 2003
  • Zabezpieczenia systemu i zarządzanie systemami plików
  • Administrowanie użytkownikami, grupami i prawami dostępu
  • Archiwizowanie i przywracanie danych
  • Konfigurowanie serwera poczty elektronicznej
  • Zdalny dostęp
  • Monitorowanie i analiza działania Small Business Server 2003

  Jeśli administrowanie systemem Small Business Server 2003 to tylko jedno z Twoich zadań, znalazłeś wreszcie książkę, której szukałeś.  Roberta Bragg
  Bezpieczeństwo w Windows Server 2003. Kompendium

  We współczesnym świecie, w którym informacja jest najcenniejszym towarem, bezpieczeństwo danych to jedno z najważniejszych zagadnień spędzających sen z powiek administratorom serwerów i systemów. Mechanizmy zabezpieczeń oferowane przez system operacyjny powinny zostać odpowiednio skonfigurowane i wykorzystane we właściwy sposób. Sama wiedza na ich temat to zdecydowanie za mało. Należy poznać nie tylko zagadnienia związane z ich stosowaniem, ale również zasady ogólnej polityki bezpieczeństwa, doboru identyfikatorów i haseł sieciowych oraz korzystania z zabezpieczeń takich, jak klucze publiczne.

  Książka "Bezpieczeństwo w Windows Server 2003. Kompendium" to praktyczny przewodnik po tych kwestiach. Autorka książki, ceniona specjalistka w zakresie bezpieczeństwa systemów operacyjnych z rodziny Windows, przedstawia w niej informacje niezbędne, aby skutecznie zabezpieczyć sieć i serwery. Porusza wszystkie zagadnienia związane z projektowaniem, wdrażaniem, diagnozowaniem lub konfigurowaniem zabezpieczeń systemu Windows Server 2003 lub sieci, w których znajdują się komputery z tym systemem.

  W książce poruszono między innymi:

  • Zasady bezpieczeństwa informacji
  • Uwierzytelnianie za pomocą protokołów LM i Kerberos
  • Kontrola dostępu na poziomie uprawnień
  • Zabezpieczanie aplikacji i danych
  • Wykorzystanie usługi Active Directory
  • Tworzenie, wdrażanie i diagnozowanie zasad grupy
  • Stosowanie mechanizmów klucza publicznego (PKI)
  • Zabezpieczanie zdalnego dostępu do serwera
  • Archiwizacja i odtwarzanie danych
  • Wykrywanie włamań i reagowanie na ataki

  Zmień swoją sieć w twierdzę nie do zdobycia.  Robbie Allen
  Windows Server. Receptury. Windows Server 2003 i Windows 2000

  Niezawodne metody dla administratorów systemów Windows

  • Zarządzanie procesami, usługami i zadaniami
  • Zabezpieczanie serwerów
  • Zdalna administracja

  Każda kolejna wersja systemów operacyjnych z rodziny Windows przeznaczonych dla serwerów jest coraz bardziej skomplikowana. Administratorom niezbędna jest coraz szersza wiedza. Zarządzanie siecią zbudowaną w oparciu o serwer pracujący pod kontrolą systemu Windows jest poważnym wyzwaniem. Skąd wziąć więcej informacji na temat błędów generowanych przez usługę? Jak uniemożliwić zdalnym użytkownikom korzystanie z anonimowych połączeń? Jak zautomatyzować rutynowe zadania? Te i wiele innych pytań zadają sobie codziennie administratorzy na całym świecie.

  W książce "Windows Server. Receptury. Windows Server 2003 i Windows 2000" można znaleźć odpowiedzi na takie właśnie pytania. Książka przedstawia narzędzia, jakimi dysponuje administrator, oraz sposoby wykorzystania ich do wykonania mniej i bardziej typowych zadań związanych z zarządzaniem siecią komputerową. Opisuje zadania związane z konfiguracją serwera, administrowaniem systemem plików, zadaniami oraz kontami użytkowników. Zawarto w niej opisy sposobów modyfikacji rejestru, zabezpieczania systemu przed niepowołanym dostępem oraz konfigurowania usług sieciowych.

  • Konfiguracja systemu
  • Zarządzanie dyskami, woluminami, napędami i systemem plików
  • Planowanie i uruchamianie zadań
  • Sterowanie działaniem procesów
  • Praca z dziennikami zdarzeń systemowych
  • Edycja, archiwizacja i przywracanie plików rejestru
  • Konfiguracja sieci
  • Zabezpieczanie serwera i sieci
  • Instalowanie i konfiguracja serwera IIS 6.0
  • Konfigurowanie usług DNS i DHCP
  • Zarządzanie funkcjami Active Directory

  W tej książce każdy administrator znajdzie nowe sposoby rozwiązywania swoich codziennych problemów.  Sebastian Wilczewski, Maciej Wrzód
  Windows Server 2003 Resource Kit Tools. Leksykon kieszonkowy

  Administrowanie serwerami opartymi na systemie Windows 2003 Server wymaga ogromnej wiedzy i doświadczenia. System operacyjny Windows Server jest niezwykle rozbudowany, a opanowanie wszystkich zagadnień, pozwalające sprawnie nim zarządzać, jest trudnym zadaniem. Na szczęście producent systemu, firma Microsoft, udostępnił oprogramowanie, które może okazać się niezwykle pomocne. Windows Server 2003 Resource Kit to zestaw narzędzi przydatnych w codziennej pracy każdego administratora. Zawiera aplikacje ułatwiające konfigurację i utrzymywanie usług serwerowych oraz zarządzanie nimi.

  Książka "Windows Server 2003 Resource Kit Tools. Leksykon kieszonkowy" to opis narzędzi wchodzących w skład tego pakietu. Są to aplikacje służące do zarządzania usługami, dyskami i użytkownikami, tworzenia kopii zapasowych i zabezpieczania systemu. Dla każdego z nich przedstawiono najistotniejsze informacje, opis zastosowań, składnię poleceń oraz przykład wykorzystania w praktyce.

  • Pobieranie i instalacja Windows Server 2003 Resource Kit
  • Zarządzanie usługą ActiveDirectory
  • Zarządzanie skalowalnością
  • Narzędzia skryptowe
  • Zarządzanie dyskami, sprzętem i drukowaniem
  • Zarządzanie usługami internetowymi i sieciowymi
  • Zarządzanie wydajnością i dostępnością
  • Zdalna administracja
  • Zabezpieczanie systemu

  Jeśli jesteś administratorem systemów Windows,
  ta książka będzie Twoją tajną bronią.  Greg Hoglund, Jamie Butler
  Rootkity. Sabotowanie jądra systemu Windows

  Chcesz ochronić swój system?
  Poznaj jedno z najpoważniejszych zagrożeń

  • Sposób działania rootkitów
  • Pisanie rootkitów i narzędzi chroniących przed nimi
  • Wykrywanie rootkitów

  Rootkit to zestaw programów i kodów pozwalający hakerowi na niewykrywalny dostęp do komputera, a tym samym na korzystanie z cudzego systemu operacyjnego. Narzędzie takie można stworzyć, znając luki w zabezpieczeniach jądra systemu operacyjnego i dysponując odpowiednimi umiejętnościami. Ale można również uchronić się przed jego działaniem, co dla osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo komputera jest zdecydowanie ważniejsze.

  Dzięki książce "Rootkity. Sabotowanie jądra systemu Windows" poznasz swojego przeciwnika i nauczysz się z nim walczyć, tworząc własny arsenał. Greg Hoglund i James Butler przedstawiają sposoby, z jakich korzystają hakerzy, aby włamywać się do komputerów i używać ich bez wiedzy właścicieli. Książka opisuje szczegóły sabotowania jądra systemów Windows XP i Windows 2000 oraz koncepcje, które można zastosować w praktycznie każdym systemie operacyjnym -- od Windows Server 2003, poprzez Linuksa, aż po inne systemy uniksowe. Czytając tę książkę, poznasz techniki programowania rootkitów oraz tworzenia systemów obronnych.

  • Zasada działania rootkitów
  • Sposoby wprowadzania kodu do jądra systemu
  • Tworzenie rootkitów
  • Manipulowanie obiektami jądra systemu
  • Uzyskiwanie bezpośredniego dostępu do sterowników sprzętu
  • Wykorzystywanie w rootkitach połączeń sieciowych
  • Wykrywanie rootkitów w systemie

  Jeśli zajmujesz się bezpieczeństwem komputerów i danych,
  koniecznie przeczytaj tę książkę.  Jeffrey R. Shapiro, Marcin Policht
  Windows Server 2003. Wysoko wydajne rozwiązania

  Zbuduj wydajne środowisko Windows Server

  • Dobierz sprzęt odpowiedniej jakości
  • Wykorzystaj mechanizmy klastrowania do osiągnięcia maksymalnej dostępności
  • Zapobiegaj awariom i przestojom w pracy serwerów

  Platforma Windows Server 2003 zyskuje coraz większą popularność. Firmy odchodzą od rozwiązań opartych na innych technologiach, uruchamiając serwery wykorzystujące tę właśnie platformę. Jednak wymiana systemu operacyjnego na inny nie jest prostym zadaniem. Podczas wdrażania środowiska Windows Server 2003 należy uwzględnić wiele czynników, dzięki którym system pozostanie niezawodny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

  Książka "Windows Server 2003. Wysoko wydajne rozwiązania" przedstawia praktyczne zagadnienia związane z wdrażaniem i administrowaniem systemami operacyjnymi z rodziny Windows Server 2003. Opisuje proces planowania oraz implementacji rozwiązań opartych na klastrach, mechanizmach równoważenia obciążenia i technikach szybkiego przywracania serwerów do pracy po awariach i aktualizacjach. Ilustrowane przykładami zagadnienia oraz łatwe do wykorzystania instrukcje pomogą Ci podjąć szybkie i trafne decyzje.

  • Wybór sprzętu
  • Pamięci masowe przeznaczone dla serwerów
  • Projektowanie sieci o maksymalnej dostępności
  • Klasteryzacja Windows
  • Wysoko wydajne serwery wydruków i plików
  • Maksymalizacja wydajności i dostępności SQL Servera oraz Exchange Servera
  • Równoważenie obciążenia
  • Korzystanie z Microsoft Operation Manager

  Chcesz zmaksymalizować dostępność, skalowalność i wydajność środowiska Windows Server? Koniecznie sięgnij po tę książkę.  Mirosław Chorążewski, Dorota Zięba
  Rejestr Windows 2003. Leksykon kieszonkowy

  System operacyjny Windows 2003 jest najnowszą wersją Windows, przeznaczoną dla serwerów sieciowych. Zbudowany w oparciu o Windows 2000 Server system jest stabilny, niezawodny i skalowalny. Za jego pomocą można udostępniać użytkownikom sieci usługi udostępniania plików i drukarek, funkcje serwera WWW oraz serwera aplikacji. Najważniejszym narzędziem służącym do konfigurowania i optymalizowania pracy systemu Windows 2003 jest rejestr. Od rejestru zależy stabilność działania systemu, ilość obsługiwanych urządzeń i kont użytkowników oraz wydajność serwera. Jednak do samodzielnych modyfikacji rejestru niezbędna jest znajomość jego struktury, sposobów tworzenia kopii zapasowych i narzędzi, za pomocą których można go bezpiecznie zmieniać.

  "Rejestr Windows 2003. Leksykon kieszonkowy" to podręczne zestawienie najważniejszych informacji związanych z rejestrem systemu Windows 2003 w wersji Enterprise Edition. Opisuje budowę rejestru i narzędzia służące do jego edycji. Przedstawia sposoby tworzenia kopii zapasowych rejestru i odzyskiwania go w razie awarii. Pokazuje również metody konfigurowania systemu Windows 2003 za pomocą odpowiednich modyfikacji.

  • Obsługa rejestru za pomocą edytora i skryptów
  • Struktura rejestru
  • Główne klucze rejestru
  • Narzędzia do zarządzania, monitoringu i edycji rejestru
  • Tworzenie kopii zapasowych
  • Poprawa bezpieczeństwa systemu
  • Podnoszenie wydajności Windows
  • Konfiguracja ustawień internetowych  Olga Kokoreva
  Windows Server 2003. Rejestr systemu

  W systemie Windows rejestr jest magazynem danych związanych z niemal wszystkimi funkcjami i komponentami systemu oraz sprzętu. Stanowi jednocześnie "wrota" umożliwiające dostosowywanie działania systemu do różnych potrzeb i optymalizowanie jego wydajności. Pliki rejestrów wszystkich systemów z rodziny Windows XP/2000/NT mają analogiczną strukturę, ale istnieje między nimi sporo różnic, wynikających z konstrukcji jądra systemu. System Windows 2003 Server jest oparty na jądrze znacznie bardziej rozbudowanym niż w poprzednich wersjach. Z tego właśnie powodu w jego rejestrze pojawiło się wiele nowych wpisów. Wszystkie nowe funkcje zastosowane w systemie Windows Server 2003 mają swoje odzwierciedlenie w rejestrze.

  Książka "Windows Server 2003. Rejestr systemu" opisuje najważniejsze komponenty pliku rejestru systemowego najnowszej wersji Windows. Omawia podobieństwa i różnice, które występują pomiędzy rejestrami różnych systemów Windows. Przedstawia także metody archiwizowania i przywracania rejestru oraz najważniejsze wskazówki dotyczące innych aspektów przetwarzania rejestru. Znajdziesz w niej informacje dotyczące dostosowywania i optymalizacji rejestru systemu Windows Server 2003 oraz omówienie rozszerzeń systemów Windows XP/Server 2003, poprawiających ich niezawodność.

  • Struktura rejestru systemowego
  • Archiwizowanie i przywracanie rejestru za pomocą narzędzi Kopia zapasowa i Konsola odzyskiwania
  • Modyfikowanie rejestru za pomocą narzędzia Regedit
  • Dostosowywanie działania systemu z wykorzystaniem rejestru
  • Informacje o urządzeniach przechowywane w rejestrze
  • Rola rejestru w procesie ładowania systemu
  • Ustawienia aplikacji i składników sieci
  • Zabezpieczanie rejestru przed uszkodzeniem
  • Zarządzanie środowiskiem pracy użytkownika
  • Ustawienia usługi Active Directory w rejestrze
  • Diagnozowanie i usuwanie problemów z rejestrem
  • Tworzenie skryptów dla rejestru

  Dzięki odpowiednio przeprowadzonym modyfikacjom rejestru można znacznie zwiększyć wydajność systemu. Wiadomości zawarte w tej książce pomogą Ci to zrobić.

  O autorze:
  Olga Kokoreva jest konsultantem z dziedziny informatyki i specjalistką w zakresie wsparcia technicznego dla użytkowników.
  [więcej...]  William Boswell
  Windows 2000 Server. Vademecum profesjonalisty

  Każdy administrator i projektant systemu musi znać odpowiedź na cztery następujące pytania dotyczące technologii Windows 2000 Server:

  • W jaki sposób zostały zaprojektowane wszystkie ważniejsze właściwości systemu?
  • W jaki sposób należy z nich korzystać?
  • Co może być przyczyną błędów systemu?
  • Jak należy usunąć powstałe błędy?
  W książce "Windows 2000 Server. Vademecum profesjonalisty" znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania. Autor książki -- William Boswell -- jest specjalistą w dziedzinie administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi Windows NT/2000 (należy zaznaczyć, że Boswell jest nie tylko doświadczonym specjalistą w dziedzinie oprogramowania sieciowego, lecz również specjalizuje się w dziedzinie sprzętu sieciowego). W oparciu o wieloletnie doświadczenie, autor zamieścił w książce wiele odpowiedzi na pytania dotyczące typowych i nietypowych problemów. Przedstawiając rozwiązania problemów w formie zadań, w książce udostępnione zostały strategie instalowania, konfigurowania, rozprzestrzeniania i zarządzania serwerami i stacjami roboczymi Windows 2000.

  Bez względu na to czy będziesz traktować książkę jako przewodnik po systemie Windows 2000, dokumentację, czy zbiór tematów dotyczących systemu -- "Windows 2000 Server. Vademecum profesjonalisty" pomoże Ci w zarządzaniu stabilnym, niezawodnym, bezpiecznym i bardzo wydajnym systemem. Jeżeli projektujesz, zarządzasz albo rozwiązujesz problemy sieciowe na platformie systemowej Windows 2000, książka pomoże Ci w:

  • Zarządzaniu zabezpieczeniami i replikacjami aktywnego katalogu
  • Administrowaniu udostępnionymi zasobami, środowiskiem operacyjnym użytkownika, zdalnym dostępem i routingiem internetowym
  • Konfigurowaniu DNS i DHCP
  • Uaktualnianiu do domen bazujących na Active Directory
  • Zrozumieniu odwzorowywania nazw NetBIOS
  • Odzyskiwaniu plików po awarii systemowej
  • Konfigurowaniu zasad zabezpieczeń użytkownika
  • Czerpaniu korzyści ze wspomagania sprzętowego Plug-and-Play
  • Eksplorowaniu najważniejszych protokołów, takich jak np. TCP/IP
  • Publikowaniu udostępnionych zasobów
  • Konfigurowaniu sieciowych usług routingu i dial-up  Morten Strunge Nielsen
  Windows 2000 Server. Architektura i implementacja. Czarna księga

  Każda osoba z praktyczną znajomością Windows NT będzie mogła zyskać na informacjach zawartych w tej książce. Lecz proszę nie wprowadzić się w błąd. Ta książka jest napisana z myślą o profesjonalistach z branży komputerowej. Stratedzy, planiści i projektanci technik informatycznych, jak również obecni administratorzy z praktycznym doświadczeniem z Windows NT skorzystają z tej książki najwięcej.

  Książka ta może również pomóc przy ubieganiu się o tytuł Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE), ponieważ obejmuje pełny program egzaminów Microsoft Certified Professional 70-219 "Designing a Microsoft Windows 2000 Directory Services Infrastructure" (Projektowanie infrastruktury usług katalogowych Microsoft Windows 2000) oraz 70-222 "Upgrading from Microsoft Windows NT 4.0 to Microsoft Windows 2000" (Modernizacja z Microsoft Windows NT 4.0 do Microsoft Windows 2000).

  Należy jednak podkreślić, iż głównym zadaniem tej książki jest dostarczenie Czytelnikowi wiedzy teoretycznej i przykładów potrzebnych, by przejść bezpiecznie planowanie i projektowanie Active Directory. Wobec tego jest całkiem możliwe, iż Czytelnik będzie w stanie zdać dwa wspomniane powyżej testy studiując jedynie uważnie tę książkę. Lecz dla pewności można uzupełnić tę książkę stosownymi kursami Exam Cram, ponieważ Microsoft zwykle z upływem czasu udoskonala swoje egzaminy MCP -- zaś kursy Exam Cram pozwolą poznać dokładne curriculum i zmierzyć się ze sporą liczbą możliwych pytań.  Danuta Mendrala, Marcin Szeliga, Marcin Świątelski
  ABC systemu Windows XP PL. Wydanie II

  Poznaj możliwości systemu Windows XP

  • Zainstaluj i skonfiguruj system
  • Zapoznaj się z elementami pulpitu
  • Zarządzaj sprzętem i kontami użytkowników

  Windows XP jest powszechnie uznawany za wygodny i uniwersalny system operacyjny dla komputerów PC. Jego producent, firma Microsoft, wcześniej rozwijał dwie rodziny systemów operacyjnych: jedną przeznaczoną dla użytkowników domowych, a drugą -- dla użytkowników profesjonalnych. Z czasem firma zdecydowała się na stworzenie jednego, uniwersalnego produktu, oznaczonego symbolem XP. Według specjalistów i dziennikarzy system jest stabilny, bezpieczny i prosty w obsłudze. Dodatkowo jest zgodny z poprzednimi wersjami Windows i doskonale zintegrowany z usługami sieciowymi. Świetnie nadaje się zarówno dla komputerów domowych, jak i stacji roboczych. Czas więc poznać jego zalety!

  Dzięki książce "ABC systemu Windows XP PL" opanujesz wszystkie tajniki wykorzystywania tego systemu operacyjnego w domu i w pracy. W drugim, uaktualnionym wydaniu tej bestsellerowej pozycji znajdziesz wszystkie informacje niezbędne do tego, aby stać się zaawansowanym użytkownikiem Windows XP w wersji z pakietem Service Pack 2. Dowiesz się, jak prawidłowo przeprowadzić instalację systemu i jak go optymalnie skonfigurować. Nauczysz się korzystać z jego możliwości oraz dołączonych do niego narzędzi. Poznasz zasady administrowania kontami użytkowników, wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz pracy w sieci.

  • Rodzina systemów Windows
  • Podział dysku na partycje
  • Instalacja, aktywacja i aktualizacja systemu
  • Elementy interfejsu użytkownika
  • Możliwości multimedialne systemu Windows XP
  • Administrowanie kontami użytkowników
  • Zarządzanie systemem plików
  • Drukowanie
  • Podłączanie komputera do sieci
  • Korzystanie z WWW i poczty elektronicznej
  • Optymalizacja działania systemu

  Pobierz dodatkowe rozdziały jako pliki PDF:  Bartosz Danowski
  Windows XP. Instalacja i naprawa. Ćwiczenia praktyczne

  Wśród setek książek poświęconych systemowi operacyjnemu Windows XP trudno jest znaleźć taką, która szczegółowo opisuje proces instalacji i czynności, jakie należy przedsięwziąć po awarii systemu. Tymczasem początkujący użytkownicy komputerów właśnie z tym mają najwięcej problemów. Jak skonfigurować BIOS i jak podzielić dysk na partycje? Jakie opcje wybrać przy instalacji systemu? Co zrobić, gdy system zacznie się dziwnie zachowywać? Te pytania najczęściej można znaleźć na forach dyskusyjnych i w listach kierowanych do prasy informatycznej.

  • Skonfiguruj ustawienia BIOS-u
  • Podziel dysk na partycje i zainstaluj system
  • Usuń usterki systemu

  Książka "Windows XP. Instalacja i naprawa. Ćwiczenia praktyczne" jest poświęcona wyłącznie instalacji i naprawianiu systemu Windows XP. W kolejnych rozdziałach przeczytasz o przygotowaniu komputera do instalacji systemu, partycjonowaniu dysku, instalacji, aktywacji oraz konfiguracji i aktualizacji MS Windows XP. Znajdziesz tu również informacje o naprawianiu typowych awarii systemu oraz zabezpieczaniu kluczowych danych. Dowiesz się również, jak odzyskiwać skasowane dane -- pliki oraz partycje.

  • Konfiguracja BIOS-u
  • Instalacja sterownika kontrolera dyskowego
  • Podział dysku na partycje
  • Rozpoczęcie procesu instalacji
  • Wstępna konfiguracja systemu
  • Instalowanie sterowników płyty głównej oraz urządzeń peryferyjnych
  • Konfigurowanie połączenia internetowego
  • Aktywacja systemu
  • Instalowanie aktualizacji
  • Tworzenie kopii zapasowych plików i partycji
  • Naprawianie uszkodzonego systemu

  Jeśli przeczytasz tę książkę, proces instalacji Windows XP nie będzie miał przed Tobą tajemnic.  Scott Mueller
  Rozbudowa i naprawa systemu Windows

  Poznaj i wykorzystaj wszystkie możliwości systemu Windows XP

  • Zainstaluj i zaktualizuj system.
  • Dostosuj ustawienia Windows.
  • Skonfiguruj zabezpieczenia i połączenia sieciowe.

  Windows XP jest dziś najpopularniejszym systemem operacyjnym dla komputerów PC. Korzystają z niego zarówno użytkownicy domowi, jak i przedsiębiorstwa. Jednak mimo tak ogromnej popularności, Windows XP nie posiada dokumentacji, która szczegółowo opisywałaby wszystkie jego możliwości. Większość dostępnych na rynku pozycji książkowych koncentruje się na podstawowych zagadnieniach, niemal całkowicie pomijając tematy zaawansowane oraz opisy rzadziej wykorzystywanych narzędzi i funkcji. Tymczasem coraz więcej użytkowników tego systemu wykorzystuje wiele dotychczas nieopisanych funkcji.

  Książka "Rozbudowa i naprawa systemu Windows" to podręcznik kompleksowo opisujący system Windows XP. Czytając tę książkę, poznasz działanie i funkcje systemu Windows bez potrzeby przebijania się przez rozbudowane opisy najprostszych procedur. Znajdziesz tu szczegółowe omówienie procesu instalacji i aktualizacji systemu oraz konfigurowania go tak, aby pracował z największą wydajnością. Nauczysz się zarządzać kontami użytkowników, woluminami dyskowymi i sprzętem oraz dowiesz się, w jaki sposób wykonywać kopie zapasowe i przywracać z nich dane. Przeczytasz także o przystosowywaniu systemu operacyjnego Windows do pracy w sieci oraz o dobieraniu parametrów zabezpieczeń systemowych tak, aby naprawdę pomagały chronić komputer, a nie przeszkadzały użytkownikowi w pracy.

  • Instalowanie systemu
  • Przenoszenie ustawień z innych komputerów
  • Pobieranie i instalacja aktualizacji
  • Zarządzanie użytkownikami i urządzeniami
  • Dostrajanie wydajności systemu
  • Edycja rejestru
  • Konfiguracja ustawień sieciowych
  • Praca z konsolą tekstową i tworzenie plików wsadowych oraz skryptów
  • Odzyskiwanie utraconych danych

  Odkryj prawdziwą potęgę systemu Windows XP.  Piotr Czarny
  Windows XP. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy

  Podręczne zestawienie wszystkich poleceń trybu tekstowego

  Graficzne systemy operacyjne spowodowały, że użytkownicy komputerów nie muszą już męczyć się z poleceniami wprowadzanymi w trybie tekstowym. Dziś za pomocą myszy i kilkunastu ikon jesteśmy w stanie osiągnąć to, co kilkanaście lat temu wymagało wpisania dziesiątek poleceń i parametrów. Nadal jednak wszystkie systemy operacyjne, nawet te najbardziej zaawansowane, posiadają możliwość pracy w trybie tekstowym. Dlaczego? Po co sięgać po niewygodną konsolę tekstową, skoro do dyspozycji mamy kolorowe ikony, okna i narzędzia graficzne? Czasem tryb tekstowy okazuje się jedynym narzędziem, z jakiego możemy skorzystać. Awaria systemu i atak wirusa -- to tylko dwie z sytuacji, w których konsola może być ostatnią deską ratunku. Czasem polecenia trybu tekstowego pozwolą nam zautomatyzować pewne czynności. Dlatego właśnie warto pamiętać o ich istnieniu.

  "Windows XP. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy" to zestawienie wszystkich poleceń trybu tekstowego systemu Windows XP. Zawiera omówienie poleceń oraz zasady pracy z konsolą tekstową. Znajdziesz tu również omówienie metod pisania skryptów dla systemu Windows XP oraz przykłady wykorzystania poleceń do różnych zadań.

  • Praca w trybie konsoli
  • Pliki wsadowe
  • Zarządzanie systemem plików
  • Operacje na plikach i katalogach
  • Sterowanie uruchamianiem zadań
  • Wykorzystywanie zasobów systemu operacyjnego
  • Praca w sieci

  Poznaj tekstową stronę Windows XP.  Greg Hoglund, Jamie Butler
  Rootkity. Sabotowanie jądra systemu Windows

  Chcesz ochronić swój system?
  Poznaj jedno z najpoważniejszych zagrożeń

  • Sposób działania rootkitów
  • Pisanie rootkitów i narzędzi chroniących przed nimi
  • Wykrywanie rootkitów

  Rootkit to zestaw programów i kodów pozwalający hakerowi na niewykrywalny dostęp do komputera, a tym samym na korzystanie z cudzego systemu operacyjnego. Narzędzie takie można stworzyć, znając luki w zabezpieczeniach jądra systemu operacyjnego i dysponując odpowiednimi umiejętnościami. Ale można również uchronić się przed jego działaniem, co dla osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo komputera jest zdecydowanie ważniejsze.

  Dzięki książce "Rootkity. Sabotowanie jądra systemu Windows" poznasz swojego przeciwnika i nauczysz się z nim walczyć, tworząc własny arsenał. Greg Hoglund i James Butler przedstawiają sposoby, z jakich korzystają hakerzy, aby włamywać się do komputerów i używać ich bez wiedzy właścicieli. Książka opisuje szczegóły sabotowania jądra systemów Windows XP i Windows 2000 oraz koncepcje, które można zastosować w praktycznie każdym systemie operacyjnym -- od Windows Server 2003, poprzez Linuksa, aż po inne systemy uniksowe. Czytając tę książkę, poznasz techniki programowania rootkitów oraz tworzenia systemów obronnych.

  • Zasada działania rootkitów
  • Sposoby wprowadzania kodu do jądra systemu
  • Tworzenie rootkitów
  • Manipulowanie obiektami jądra systemu
  • Uzyskiwanie bezpośredniego dostępu do sterowników sprzętu
  • Wykorzystywanie w rootkitach połączeń sieciowych
  • Wykrywanie rootkitów w systemie

  Jeśli zajmujesz się bezpieczeństwem komputerów i danych,
  koniecznie przeczytaj tę książkę.

  Olga Kokoreva
  Windows XP. Rejestr systemu

  Rejestr jest magazynem wszystkich informacji dotyczących sprzętu i komponentów systemu. Jest jednocześnie "drzwiami" do niemal wszystkich funkcji systemu. Dzięki możliwościom modyfikowania rejestru można dostosować Windows XP do swoich wymagań i zoptymalizować jego działanie. Tak jak wiele innych komponentów systemu Windows XP, rejestr jest bardzo podobny do rejestru systemów Windows NT/2000. Jednak istnieje pomiędzy nimi też wiele różnic, z których część jest oczywista, natomiast inne trudno zauważalne. Rejestr systemu Windows XP zawiera też ogromną liczbę nowych wpisów.

  Książka "Windows XP. Rejestr systemu" opisuje istotne komponenty rejestru systemów Windows NT/2000/XP oraz przedstawia podobieństwa i różnice, które występują pomiędzy rejestrami. Można w niej znaleźć metody archiwizowania i przywracania rejestru, a także najważniejsze wskazówki techniczne dotyczące modyfikowania rejestru i zabezpieczania go przed uszkodzeniem oraz zmianami dokonywanymi przez źle napisane programy i niedoświadczonych użytkowników.

  • Struktura rejestru systemowego
  • Archiwizacja i odtwarzanie rejestru
  • Sposoby edycji rejestru
  • Modyfikowanie rejestru w celu zmodyfikowania systemu Windows
  • Opis kluczy rejestru
  • Zabezpieczanie rejestru

  Jeśli korzystasz z systemu Windows XP, uważasz się za zaawansowanego użytkownika i chcesz poznać system jeszcze lepiej -- sięgnij po tę książkę.

  O autorze:
  Olga Kokoreva jest konsultantem z dziedziny informatyki i specjalistką w zakresie wsparcia technicznego dla użytkowników.
  [więcej...]  Eric Foster-Johnson, John C. Welch, Micah Anderson
  Skrypty powłoki. Od podstaw

  Wykorzystaj wszystkie możliwości systemu operacyjnego

  • Poznaj rodzaje powłok
  • Naucz się pisać skrypty i używaj ich do różnych zadań
  • Posługuj się skryptami do sterowania aplikacją

  Mimo dynamicznego rozwoju graficznych systemów operacyjnych niektóre zadania można wykonywać jedynie z poziomu konsoli tekstowej. Korzystając z niej, administrator precyzyjniej kontroluje działanie systemu, szybciej rozwiązuje problemy sprzętowe i sprawniej optymalizuje standardowe procesy. Powłoki i skrypty stanowią odpowiednie narzędzia pracy dla doświadczonych użytkowników systemów operacyjnych.

  Książka "Skrypty powłoki. Od podstaw" przedstawia metody korzystania z powłoki tekstowej w różnych systemach operacyjnych -- Windows, Mac OS X, Linux i Unix. Omawia zarówno proste, jak i zaawansowane skrypty oraz pokazuje możliwości ich zastosowania. Każde zagadnienie przedstawione jest na przykładzie, co ułatwia przyswajanie wiedzy. Książka zawiera wszystkie wiadomości o skryptach niezbędne do samodzielnego ich tworzenia i wykorzystywania.

  • Powłoki w różnych systemach operacyjnych
  • Narzędzia do edycji skryptów powłoki
  • Stosowanie zmiennych
  • Operacje wejścia i wyjścia
  • Sterowanie działaniem skryptów
  • Interakcja skryptu z systemem operacyjnym
  • Przetwarzanie tekstów
  • Kontrolowanie procesów systemowych
  • Testowanie skryptów
  • Stosowanie skryptów w środowiskach graficznych

  Poznaj techniki, dzięki którym wykorzystasz całą moc komputera.  Aleksandra Tomaszewska-Adamarek
  Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik

  Czy informatyka jest dla Ciebie dziedziną wiedzy równie tajemniczą jak kabała lub indiańska magia? Tak właśnie postrzega ją wielu ludzi, którzy nie mieli dotychczas kontaktu z komputerami. Tymczasem komputer to nic innego jak tylko narzędzie, które można opanować tak samo jak wszystkie inne. Wymaga to jedynie odrobiny cierpliwości i praktyki -- jak każda nauka.

  "Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik" to książka, dzięki której przestaniesz traktować komputer jak magiczną skrzynkę robiącą dość dziwne rzeczy -- w dodatku nie wiadomo dlaczego i jak. Poznasz Windows XP, a ponieważ obsługa systemu operacyjnego jest właściwie równoznaczna z obsługą komputera -- nauczysz się korzystać z peceta! Dowiesz się, jak dostosować wygląd Windows XP do własnych wymagań i używać różnych jego funkcji i narzędzi. Nauczysz się drukować pliki, pobierać zdjęcia z aparatu cyfrowego oraz korzystać z poczty elektronicznej i WWW. Co więcej -- może nawet zaczniesz rozumieć dowcipy dla informatyków.

  • Podstawy obsługi Windows XP
  • Pliki, foldery i kosz
  • Porządkowanie pulpitu
  • Aplikacje dołączone do systemu
  • Korzystanie z Panelu sterowania
  • Drukowanie
  • Sieci i internet
  • Multimedia

  Po przeczytaniu tej książki przestaniesz traktować informatyków jak przybyszów z innej planety, przełamiesz lęk przed komputerem i przekonasz się, że korzystanie z niego wcale nie wymaga nadprzyrodzonych zdolności.  David Pogue, Craig Zacker, L.J. Zacker
  Windows XP Pro. Nieoficjalny podręcznik

  Wszystkie informacje o Windows XP Pro,
  jakie powinny zostać zamieszczone w dokumentacji użytkownika

  • Środowisko pracy, okna, ikony i skróty
  • Komponenty systemu
  • Praca w sieci i zaawansowane możliwości

  Najpopularniejszy system operacyjny na świecie -- Windows XP -- posiada jedną podstawową wadę -- trudno znaleźć szczegółowy i kompletny podręcznik przedstawiający wszystkie jego składniki i możliwości. A tych jest naprawdę wiele. W systemie Windows XP zawarto najlepsze cechy poprzednich wersji Windows, zmieniono interfejs użytkownika i dodano wiele nowych funkcji, o których istnieniu spora część użytkowników nie ma w ogóle pojęcia.

  Książka "Windows XP Pro. Nieoficjalny podręcznik" to kompletny przewodnik po najnowszej wersji tego systemu operacyjnego. Dokładnie opisuje wszystko, co jest związane z korzystaniem z niego. Znajdziesz tu zarówno zagadnienia przeznaczone dla początkujących użytkowników, jak i takie, których znajomość przyda się profesjonalistom. Nauczysz się instalować i konfigurować system, zarządzać komputerem i oprogramowaniem oraz stosować narzędzia systemowe. Przede wszystkim jednak dowiesz się, jak wykorzystać wszystkie możliwości Windows XP Pro.

  • Podstawy obsługi systemu
  • Korzystanie z systemu pomocy
  • Składniki systemu Windows XP
  • Właściwości multimedialne Windows XP
  • Konfigurowanie systemu za pomocą Panelu Sterowania
  • Połączenie z internetem
  • Zabezpieczanie systemu
  • Korzystanie z poczty elektronicznej i WWW
  • Instalowanie nowych urządzeń
  • Zarządzanie dyskami
  • Praca w sieci
  • Praca zdalna
  • ServicePack 2

  W tym podręczniku znajdziecie wszystko, co kiedykolwiek chcieliście wiedzieć o Windows XP, ale nie mogliście znaleźć tego w dokumentacji systemowej.  Alan Simpson
  Windows XP PL. Biblia

  Windows XP to system, którego nie trzeba przedstawiać. Najnowsza wersja systemu Windows jest skazana na sukces. Windows XP (w wersji Professional lub Home) jest dołączany standardowo do większości komputerów osobistych sprzedawanych na całym świecie.

  Książka "Windows XP PL. Biblia" jest przeznaczona dla osób, które nie są zawodowymi programistami ani też nie zajmują się profesjonalnie administracją systemów komputerowych. Jeśli korzystasz z Windows XP w pracy, znajdziesz w niej wszystkie informacje potrzebne do usprawnienia i zwiększenia efektywności pracy. Także osoby używające tego systemu operacyjnego na domowym komputerze skorzystają z informacji zawartych w tej książce. Dowiedzą się one jak wykorzystać rozbudowane możliwości multimedialne Windows XP, jak połączyć się z Internetem, czy wreszcie jak samodzielnie poradzić sobie z kłopotami.

  Opisano:

  • Podstawy obsługi Windows XP: pulpit, menu, ikony, paski zadań i okna dialogowe, tworzenie skrótów
  • Korzystanie z Internetu: łączenie się z siecią, przeglądanie stron WWW, użycie poczty elektronicznej i grup dyskusyjnych
  • Dostosowywanie Windows XP do indywidualnych upodobań: tworzenie folderów, porządkowanie menu Start, zmiany wyglądu ekranu
  • Zapobieganie problemom: tworzenie kopii zapasowych, radzenie sobie z awariami
  • Korzystanie z faksów, skanerów i aparatów cyfrowych
  • Łączenie się z siecią lokalną i bezpieczne udostępnianie zasobów innym użytkownikom sieci
  • Pracę wielu użytkowników na jednym komputerze: tworzenie kont i nadawanie uprawnień użytkownikom
  Alan Simpson jest niezależnym konsultantem w dziedzinie komputerów i Internetu. Napisał ponad 80 książek o tematyce komputerowej, opublikowanych w wielu językach na całym świecie. Alan znany jest z wolnego od żargonu stylu pisania, łagodnie wprowadzającego Czytelnika w specjalistyczne tematy.  Preston Gralla
  100 sposobów na Windows XP PL

  Windows XP to najnowsza i najbardziej niezawodna wersja systemu Windows. Jest rezultatem połączenia serii systemów przeznaczonych dla firm (Windows NT i 2000) z systemami skierowanymi do użytkowników domowych (Windows 95, 98 i Me). Windows XP łączy w sobie dużą stabilność pracy z nowym, atrakcyjnym wizualnie interfejsem. Jednak zaawansowani użytkownicy, którzy pragną przejąć pełną kontrolę nad działaniem systemu, napotkają podobne problemy jak przy poprzednich edycjach systemów z tej rodziny. Windows XP nie jest tu wyjątkiem.

  "100 sposobów na Windows XP PL" to zbiór sztuczek, technik i narzędzi, które pozwolą Ci dostosować Windows XP do swoich potrzeb. Dowiesz się, jak używać Panel sterowania, tworzyć własne ikony, usuwać niepotrzebne składniki systemu, blokować niechciane reklamy, edytować pliki cookies, przyspieszać pobieranie plików z internetu i zabezpieczać swój system za pomocą zapory sieciowej i serwera proxy. Niezależnie od tego, czy używasz wersji Home czy Professional, znajdziesz w książce sprytne, przydatne i zabawne sztuczki dotyczące prawie każdego składnika systemu. Przydadzą się nawet, jeśli nie jesteś jeszcze zaawansowanym użytkownikiem.

  Każdą wskazówkę przedstawioną w tej książce przeczytasz w ciągu kilku minut, oszczędzając czasem wiele godzin spędzonych na poszukiwaniach właściwego rozwiązania. "100 sposobów na Windows XP" to wyjątkowy zestaw bezpośrednich rozwiązań problemów, jakie stawia ten system zarówno przed początkującymi użytkownikami, jak i tymi, którzy mają duże doświadczenie i doskonale wiedzą, co chcą osiągnąć.  Joli Ballew, Jeff Duntemann
  Optymalizacja systemu Windows

  Chyba wszyscy użytkownicy Windows znają tę sytuację -- komputer, który jeszcze niedawno uruchamiał się błyskawicznie i działał bez zarzutu, teraz "rozkręca się" kilka minut, a praca z nim przypomina korzystanie ze starego kalkulatora. Niestety, system Windows ma to do siebie, że sam, bez ingerencji użytkownika, zapycha się tysiącami niepotrzebnych plików i folderów. Wszechobecny spam i niedbale napisane programy również nie wpływają korzystnie na szybkość działania systemu operacyjnego. Jedynym lekarstwem jest regularne "sprzątanie" na dysku.

  Książka "Optymalizacja systemu Windows" to przewodnik dla komputerowych "sprzątaczy". Czytając ją, dowiesz się, skąd biorą się śmieci na dysku twardym komputera, jak je usuwać i w jaki sposób zapobiegać pojawianiu się następnych. Poznasz techniki optymalizacji, dzięki którym Twój komputer będzie pracować szybciej i wydajniej. W książce nie znajdziesz specjalistycznego żargonu ani subskrypcji, na które musiałbyś się zapisać. Musisz jedynie postępować zgodnie z radami, które znajdziesz w kolejnych rozdziałach.

  • Skąd biorą się śmieci na dysku twardym?
  • Gdzie jest najwięcej niepotrzebnych plików?
  • Pozbywanie się zbędnych aplikacji, plików i folderów
  • Porządkowanie menu Start, pulpitu i plików
  • Blokowanie spamu i odśmiecanie skrzynki pocztowej
  • Edycja rejestru
  • Optymalizacja dysku twardego
  • Aktualizacje systemu
  • Rozbudowa komputera
  • Tworzenie kopii bezpieczeństwa

  Przywróć swój komputer do stanu używalności. Przekonasz się, że "Optymalizacja systemu Windows" stanie się jedną z najczęściej używanych przez Ciebie książek o komputerach.  Danuta Mendrala, Marcin Szeliga
  Windows XP Home PL. Ćwiczenia praktyczne

  Naucz się korzystać z najnowszej edycji Windows

  • Zainstaluj i uruchom system
  • Odkryj multimedialne oblicze Windows
  • Skonfiguruj połączenia sieciowe

  Windows XP to najnowsza wersja systemu operacyjnego Windows. Jest efektem połączenia linii systemów przeznaczonych dla użytkowników domowych oraz produktów kierowanych do profesjonalistów. Oparty na stabilnym jądrze systemu Windows 2000 i wyposażony w nowy, bardzo intuicyjny interfejs użytkownika, Windows XP jest niezawodnym, bezpiecznym i wydajnym produktem. Na rynku oferowany jest w wersjach Professional oraz Home Edition.

  "Windows XP Home PL. Ćwiczenia praktyczne" to książka, dzięki której poznasz ten system operacyjny. Wykonując kolejne ćwiczenia, nauczysz się instalować i konfigurować system oraz korzystać z dołączonych do niego aplikacji. Dowiesz się, w jaki sposób Windows XP przechowuje pliki na dysku i jak można za jego pomocą przeglądać zasoby internetu. Przeczytasz także o odtwarzaniu plików multimedialnych, zasadach drukowania i rozwiązywaniu najczęściej pojawiających się problemów z Windows XP.

  • Instalacja systemu Windows XP
  • Pierwsze uruchomienie i aktywacja
  • Konfiguracja pulpitu i menu Start
  • Operacje na plikach i folderach
  • Kopiowanie zdjęć z aparatów cyfrowych
  • Administrowanie kontami użytkowników
  • Konfigurowanie połączeń sieciowych
  • Korzystanie z przeglądarki internetowej i klienta poczty elektronicznej

  Poznaj tajniki Windows XP.  e-targ.pl |Motoryzacja| Książki | Zabawki | Obuwie | Ubrania